Gevangenismuseum Merksplas vzw

Het Gevangenismuseum

Als enige in België vertelt het Gevangenismuseum van Merksplas het unieke verhaal van misdrijven en straffen door de eeuwen heen, vanaf de middeleeuwen tot op de dag van vandaag. Hoe pakte de samenleving criminaliteit aan en hoe probeerde ze te verhinderen dat de daders opnieuw tot crimineel gedrag overgingen? Dit aspect wordt breder gesitueerd in de aanpak van de armoede tijdens de verschillende periodes in onze geschiedenis. De getoonde voorwerpen, foto’s en afbeeldingen, documenten en teksten zijn daarbij ondergeschikt aan het verhaal en vormen dus samen de illustraties bij de feiten.

In twee ruimtes vertelt het Gevangenismuseum enerzijds het algemene verhaal van het gevangeniswezen in België, en anderzijds staat het ook stil bij het leven zoals het was in de voormalige landloperskolonies van Merksplas en Wortel. De individuele bezoekers kunnen hiervoor terecht op zaterdag- en zondagnamiddag van 13 tot 17 uur.  Groepen kunnen op alle momenten van de week een gegidst bezoek reserveren. Daarbij krijgen ze de keuze voor een rondleiding door een gids, al dan niet aangevuld met een “getuigenis cipier”, waarbij een persoon die in een gevangenis werkt of heeft gewerkt vertelt over de ervaringen in het werken met gedetineerden (of geïnterneerden). Er bestaat de mogelijkheid tot het nuttigen van het “klosjaars kramiekske”, een ambachtelijk gebakken boterham, aangevuld met een “landlopersspeculoosje” en een “boevenchocolaatje”. Wie dat wenst – en als de tijd het toelaat – kan ook kijken naar een documentaire over de laatste landlopers in Wortel.

Gevangenismuseum 2.0

Eerlang verhuist het Gevangenismuseum naar een andere locatie op het prachtige terrein van Merksplas-kolonie. Dat wordt de “koeienstal zuid”, één van de gebouwen van de voormalige Grote Hoeve. Samen met de Gentse vormgevers van de organisatie “Karakters” wordt volop gewerkt aan een nieuwe opstelling en een geactualiseerd museumverhaal. Daarbij gaan we nader in op de gevolgen van een straf voor de daders en bekijken we de vormen van alternatieve straffen waarbij de opsluiting in een gevangenis niet van toepassing is: werkstraffen en het elektronisch toezicht (enkelband).

Info

Alle details over de verschillende mogelijkheden voor een bezoek aan het Gevangenismuseum vind je op de website www.gevangenismuseum.be

Vrijwilligers gezocht

Het Gevangenismuseum draait voor 100% op vrijwilligers.  We zijn daarom permanent op zoek naar mensen die twee keer per maand een helpende hand willen toesteken. Zeker met het vernieuwde museum in het achterhoofd, dat elke dag van de week geopend zal zijn voor zowel de individuele bezoeker als de gegidste groepen. Wie zich geroepen voelt, kan zich altijd melden in het museum zelf of via

Marc Sprangers (voorzitter) op tel. 0472/24 36 39 – sprangers.marc@skynet.be

Karel Govaerts (secretaris) op tel. 0476/63 36 53 – govaertskarel@gmail.com

Naar top