Wildbeheereenheid Merksplas vzw

Wildbeheereenheid Merksplas vzw (WBE) is de lokale jagersvereniging met een werkingsgebied verspreid over de gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Rijkevorsel, Turnhout en Baarle-Hertog.

De WBE richt zich op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur- en wildbeheer

Een greep uit de taken van de WBE:

  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Het houden van toezicht in het veld
  • Inventarisatie (tellingen) van fauna
  • Aanleveren gegevens aan de overheid
  • De organisatie van bestrijding van wildschade
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Onderhoud van landschapselementen
  • Plaatsen van wildreflectoren
  • Uitvoering geven aan het lokale wildbeheerplan
Naar top