Verslavingskoepel

Alcoholmisbruik en gebruik van verslavende middelen, veroorzaakt vaak veel leed. Niet alleen bij de verslaafde zelf, maar ook bij zijn omgeving. De covidperiode liet zich ook hier voelen. Sommige mensen grepen minder naar alcohol, maar anderen net meer. Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar ook hoogopgeleiden en vrouwen van 65+ komen meer en meer in de gevarenzone terecht. 

Vaak vergeten we dat personen met een verslaving zelf erg wanhopig zijn. Dat bevestigd een ex-verslaafde zelf: “eigenlijk haat je jezelf elke dag nog het meest, en toch geraak je niet uit die cirkel.”

Met ervaringsdragers van Verslavingskoepel Kempen

Onze gemeente gaat daarom samenwerken met personen die hetzelfde leed doormaakten en toch uit die spiraal raakten. Ze weten wat het is om geen volledige controle meer te hebben. Ze kennen de hulpverlening en kunnen vanuit hun ervaring informatie geven, als een soort gids.

Wat is de Verslavingskoepel Kempen en wat doen ze?

Ze proberen de hulp te verbeteren voor inwoners die het moeilijk hebben met alcohol, medicatie- of druggebruik, of met koop-, gok- of gameverslavingen. De ervaringsdragers vormen een brug tussen de maatschappelijk werkers van het OCMW, professionele hulp van het CAW en CGG en de verschillende zelfhulpgroepen die in de Kempen aanwezig zijn.

Ook in Merksplas is er een contactpunt

Dat is er sinds dit jaar. Je kan zelf contact opnemen door te mailen naar: Merksplas@verslavingskoepel.be. Ook de sociale dienst van het Sociaal Huis kan je hiermee helpen. Je wordt in contact gebracht met een ervaringsdrager verslaving, met zelfhulpgroepen of met een contactgroep verslaving in de buurt.

Wat is zo’n contactgroep?

Het zijn zelfhulpgroepen voor alle soorten verslavingen. Of het nu gaat om problemen met alcohol, drugs of een gameverslaving: iedereen die een verslaving heeft of erbij betrokken geraakte, is welkom. Ben je ouder van een kind met een verslaving, dan kan je komen luisteren naar de mogelijkheden, of een verslaafde kan samen met zijn partner komen. Vaak is de eerste stap makkelijker gezet als je iemand mag meebrengen. De contactgroep bespreekt gezamenlijke thema’s in verslavingen zoals: hoe kom je de eerste 24 uur door zonder je verslavingsproduct, hoe ziet een afkicktraject eruit? 

Nu ook een contactgroep in Merksplas

Die kwam een eerste keer samen op vrijdag 28 oktober. Personen met een verslaving, clean of niet, kunnen er terecht, maar er is ook plaats voor de mensen uit hun omgeving (familie, vrienden, professionelen). Je kan vrij langskomen wanneer je maar wil, er is geen aanmelding of inschrijving nodig.

Wanneer komt die contactgroep samen?

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 19.00 uur.
Lokaal 4 GC de MARc/kT (Markt 1).

Meer info

Wil je meer informatie of wil je spreken met een ervaringsdrager verslaving, dan kan je contact opnemen via: Merksplas@verslavingskoepel.be of op de website www.verslavingskoepel.be.

Naar top