Naar inhoud

Vervoerspijpleidingen

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

 

In Merksplas liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. 
 
 

Preventie voorop

Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.
 
 

Werken in het vooruitzicht? Plannen melden!

Je moet altijd jouw plannen melden aan de netbeheerders als je werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van  KLIM of KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.
 
 

Wat als je iets vreemds opmerkt?

Merk je in de buurt van een leiding iets abnormaals? (bvb. een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:

 

  1. Rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke omgeving.
  2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas).
  3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies.
  4. Verifieer via radio, TV  of website of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheid.

 

Contact
Fetrapi vzw
Guimardstraat 4
1040 Brussel
02 282 78 74

contact@fetrapi.be - www.fetrapi.be