Vuurwerk

Het GAS-reglement van Merksplas (art. 1.3.1) bepaalt dat de burgemeester toestemming moet geven voor het ontsteken van feestvuurwerk of ontploffende stoffen, rookbommen, knalbussen, voetzoekers, buskruit, automatische knalkanonnen of andere gelijkaardige voorwerpen.

Je vraagt dit tijdig schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas. Vermeld je:

  • naam;
  • adres;
  • de aard van het vuurwerk;
  • de hoeveelheid;
  • het tijdstip;
  • en de plaats waar je het vuurwerk wil afsteken.

Een aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina terug.

Downloads

Naar top