Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze werkingssubsidies hebben als doel de sportverenigingen te stimuleren in de uitbouw van hun werking. Om in aanmerking te komen voor die werkingssubsidie, moet de vereniging voldoen aan de 2 verplichte voorwaarden en 2 van de 3 facultatieve voorwaarden.

Verplichte voorwaarden

  • De vereniging biedt een sporttak aan die vermeld staat op de “lijst erkende sporttakken gemeente Merksplas” (cfr. Erkenningsreglement sportverenigingen).
  • De vereniging maakt haar werking kenbaar bij de Merksplasse bevolking via de vrijetijdsbrochure die jaarlijks in september wordt uitgegeven. 

Facultatieve voorwaarden

De vereniging moet voldoen aan minimum twee van volgende criteria:

    1. De sportvereniging beschikt over minstens 1 gediplomeerde trainer. Hiervoor komen alle diploma 's in aanmerking die vermeldt staan in de referentietabel Lokaal Sportbeleid. Enkel trainers die permanent deze functie uitoefenen, komen in aanmerking.
    2. De sportvereniging is georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk.
    3. De sportvereniging heeft een afzonderlijke werking voor één of meerdere specifieke doelgroepen. (Specifieke doelgroepen: Kleuters, jeugd t.e.m. 18 jaar, senioren, G-sporters).

Verdeling

De verdeling van de subsidies gebeurt aan de hand van 10 criteria. Hoe meer punten de vereniging scoort op die criteria, hoe meer subsidies men kan ontvangen.

De voorwaarden, criteria en procedures vind je in het reglement dat je kan downloaden onderaan deze pagina.

Downloads

Naar top