Aansluiten bij een ziekenfonds

Bij de Belgische sociale zekerheid hoort de verzekering voor ziektekosten. Iedereen moet die verzekering hebben en moet zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wil je geen lid worden van een ziekenfonds, dan je je gratis aansluiten bij de 'Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering'.

Wat doet een ziekenfonds voor jou?

1. De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen

2. Zij organiseren vaak ook een aantal andere diensten zoals:

  • thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp);
  • uitlening van materiaal voor de verzorging van zieken aan huis.

3. Zij doen voor diegenen die hiervoor bij hen zijn aangesloten:

  • de inning van de verplichte zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming);
  • de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en rusthuisbewoners.

Wanneer moet je aansluiten?

Aansluiten bij een ziekenfonds moet wanneer:

  • je ouder bent dan 25 jaar;
  • je jonger bent dan 25 jaar en werkt;
  • je jonger bent dan 25 jaar, werkloos bent én een uitkering ontvangt.

Op de website van het RIZIV vindt u een overzicht van alle ziekenfondsen.

Naar top